Het kerstconcert van het Enkhuizer Koor met ondersteuning van solisten Esther Meulmeester, Mirjam Betjens en Dub de Vries viel erg in de smaak bij het talrijke publiek. De stemming zat er goed in zodat het geld inzamelen na afloop ook een succes was!
Na het tellen van briefjes en munten bleek het totaal 945 euro te bedragen, een welkome bijdrage voor het onderhoud van de kerk en de bouw van het orgel. Maar dat is nog niet alles, een anonieme weldoener had toegezegd om eenzelfde bedrag te doneren voor hulp aan Oekraïne. Zodoende heeft deze gulle gever 400 euro overgemaakt op giro 555 en 400 euro voor Stichting Oekraïne heeft hulp nodig. Het restant ging naar de hulpactie van onze Enkhuizer Oekrainer Vitek, zie hiervoor ook het verhaal over hem in het Noord-Hollands Dagblad hieronder.

Veel dank aan alle uitvoerenden en natuurlijk aan de gulle toeschouwers!

Leave a Reply