Preekstoel

De preekstoel is gemaakt in 1567 / 1568. De zijden van de kuip zijn voorzien van fraai houtsnijwerk, waar verscheidene beeldhouwers aan hebben gewerkt.
Het middenvak toont Johannes de Doper, als prediker in de woestijn. Op de vier andere staan de evangelisten.

De afbeeldingen staan in zogenaamde ‘inkijkgens’. De evangelisten zitten op wolken en zijn uitgevoerd in relief. In combinatie met de perspectivische lijnen wordt meer diepte gesuggereerd dan in werkelijkheid aanwezig. Tegen het achterschot is de figuur van Mozes geplaatst, die de tafelen der wet (de 10 geboden) vasthoudt.

Het klankbord is van latere datum, evenals de trap naar de preekstoel. De 17e eeuwse bekroning van het klankbord is een halve maan: een geuzenteken uit die tijd.

 

Meer geschiedenis?

Koorhek

Orgel

Grafzerken

Kerkenraadskamer

De Librije