Acties voor restauratie van het orgel

Leden Comité van Aanbeveling

De volgende personen hebben hun naam verbonden aan het realiseren van een nieuw orgel in de historische orgelkas (1549) in de Westerkerk:

Prof. Dr. Jan Anthonie Bruijn
Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten Generaal
Liefhebber en bespeler van het Van Hagerbeer orgel in de Pieterskerk in Leiden

S.N. Groot
Zaadveredelaar
Winnaar van de World Food Prize 2019

Prof. Dr. A.G.M. (Ton) Koopman
Organist, klavecinist, dirigent en onderzoeker

Drs. E.A. van Zuijlen
Burgemeester van Enkhuizen

Het Ondernemersfonds Enkhuizen is een belangrijke sponsor voor de herbouw van het orgel.
Ga direct door naar de actie 'Sponsor een Orgelpijp'

In de Westerkerk in Enkhuizen bevindt zich een orgelkas uit 1549, één van de oudste en mooiste orgelkassen van Nederland. Van oudsher stonden achter de frontpijpen nog veel meer pijpen. Deze pijpen zijn enkele decennia terug verwijderd en hebben plaats moeten maken voor speakers. Op initiatief van de Stichting de Westerkerk wordt een nieuw orgel gerealiseerd. Hiertoe wordt een compleet nieuw binnenwerk gebouwd achter het historische front.

Het nieuwe orgel zal aansluiten op de ontstaansperiode van het oude orgel, de 16e en 17e eeuw. De bouw zal plaatsvinden in verschillende fasen. Samen met adviseur Theo Jellema en het team van Verschueren Orgelbouw wordt zo gewerkt aan een nieuw hoofdstuk in de Enkhuizer orgelhistorie. Een uitgebreid overzicht van die historie is hier te vinden.

Voor een nieuw orgel is een bedrag van 650.000 euro nodig. Om dit ‘behapbaar’ te maken, wordt de bouw in drie stappen gerealiseerd. Het orgel heeft een zogenaamd Rugwerk (9 registers), een Hoofdwerk (8 registers) en een Bovenwerk (12 registers); dit aangevuld met een Pedaal (6 registers, zelfstandig en gecombineerd). Elk ‘werk’ is te beschouwen als een op zichzelf staand orgel en kost ongeveer 2 ton. Maar er is ook geld nodig voor de blaasbalgen, de windmachine, de ‘klaviatuur’ (voor elk van de drie werken een rij toetsen), de registerknoppen enzovoort. De dispositie van het nieuwe orgel staat hier vermeld.

Er was al jaren lang gespaard en we beschikten al over een aardig beginkapitaal. Maar dankzij enkele royale giften hebben we onlangs de opdracht voor het Bovenwerk kunnen verstrekken. Om het orgel te kunnen voltooien is echter nog veel geld nodig. Wij doen daarom een beroep op u als bewoner of bezoeker van Enkhuizen, als liefhebber van muziek of van cultureel erfgoed. Helpt u ons dit bijzondere orgel te realiseren?

​Na het afronden van de eerste stap hebben we al een bespeelbaar orgel waarop gemusiceerd kan worden en dat ingezet kan worden voor begeleiding van solisten en koren. De Westerkerk gaat dan de muzikale traditie van de zomeravondconcerten weer oppakken. En als uiteindelijk het hele orgel voltooid is, beschikken we over een bijzonder instrument dat traditie en vernieuwing verenigt.

​Mede door uw bijdrage zullen er dan in 2021 weer orgelklanken te horen zijn in de Westerkerk met zijn prachtige akoestiek. Als sponsor kunt u zich aanmelden voor onze Orgelnieuwsbrief.

​De Westerkerk is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de Stichting de Westerkerk komen in aanmerking voor aftrek in de inkomsten-en vennootschapsbelasting.

Volg de voortgang van het project via de orgelnieuwsbrief

Sponsor een orgelpijp

Wij zijn goed op weg, maar sponsoring van nieuwe pijpen voor de 8 registers van het hoofdwerk maakt het mogelijk om in 2021 weer een echt spelend orgel te hebben.

Naar sponsorpagina

Doe mee met een orgeldiner

Geld inzamelen door te koken of mee te eten. Er zijn drie orgeldiners gepland in de zomer van 2023.

Kijk hier voor meer informatie

Bekijk de start van de actie

In september 2019 werd een start gemaakt met het werven van fondsen voor de verdere opbouw van het orgel. Deze video geeft een indruk van die dag.

Bekijk de video op YouTube

Zo wordt een orgelpijp gemaakt

De firma Verschueren brengt in beeld hoe een nieuwe pijp voor het orgel wordt vervaardigd.

Een video van de orgelbouwer