Actie voor restauratie van het orgel

In de Westerkerk in Enkhuizen bevindt zich één van de mooiste orgelkassen van Nederland. Van oudsher stonden achter de frontpijpen nog veel meer pijpen. Deze pijpen zijn enkele decennia terug verwijderd en hebben plaats moeten maken voor speakers. Op initiatief van de Stichting de Westerkerk wordt een nieuw orgel gerealiseerd. Hiertoe wordt een compleet nieuw binnenwerk gebouwd achter het historische front.

Het nieuwe orgel zal aansluiten op de ontstaansperiode van het oude orgel, de 16e en 17e eeuw. De bouw zal plaatsvinden in verschillende fasen. Samen met adviseur Theo Jellema en het team van Verschueren Orgelbouw wordt zo gewerkt aan een nieuw hoofdstuk in de Enkhuizer orgelhistorie.

Voor een nieuw orgel is een bedrag van 650.000 euro nodig. Om dit ‘behapbaar’ te maken, wordt de bouw in drie stappen gerealiseerd. Het orgel heeft een zogenaamd rugwerk (9 registers), een hoofdwerk (8 registers) en een bovenwerk (11 registers). Elk ‘werk’ is een op zichzelf staand orgel. In totaal komen er dus 28 registers in het nieuwe orgel. Elk ‘werk’ kost ongeveer 2 ton, maar er is ook geld nodig voor de blaasbalgen, de windmachine, de ‘klaviatuur’ (voor elk van de drie werken een rij toetsen), de registerknoppen en het ‘pedaal’.

Er is al een beginkapitaal, maar voor een eerste stap komen we nog ongeveer 100.000 euro tekort. Wij doen daarom een beroep op u als bewoner of bezoeker van Enkhuizen, als liefhebber van muziek of van cultureel erfgoed. Helpt u ons dit bijzondere orgel te realiseren?

​Na het afronden van de eerste stap hebben we al een bespeelbaar orgel waarop gemusiceerd kan worden en dat ingezet kan worden voor begeleiding van solisten en koren. De Westerkerk gaat dan de muzikale traditie van de zomeravondconcerten weer oppakken. En als uiteindelijk het hele orgel voltooid is, beschikken we over een bijzonder instrument dat traditie en vernieuwing verenigt.

​Mede door uw bijdrage zullen er dan in 2021 weer orgelklanken te horen zijn in de Westerkerk met zijn prachtige akoestiek. Als sponsor kunt u zich aanmelden voor onze Orgelnieuwsbrief.

​De Westerkerk is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de Stichting de Westerkerk komen in aanmerking voor aftrek in de inkomsten-en vennootschapsbelasting.

Sponsor een pijp, pedaal of ander nieuw onderdeel

Hier wordt nog aan gewerkt

Binnenkort in actie

Doe mee met een orgeldiner

Geld inzamelen door te koken of mee te eten. Helaas voorlopig even niet....

Kijken kan alvast wel

Bekijk de start van de actie

In september 2019 werd een start gemaakt met het werven van fondsen voor de verdere opbouw van het orgel. Deze video geeft een indruk van die dag.

Bekijk de video op YouTube

Zo wordt een orgelpijp gemaakt

De firma Verschueren brengt in beeld hoe een nieuwe pijp voor het orgel wordt gefabriceerd.

Een video van de orgelbouwer