De Librije

Geschiedenis van de Librije
De stad Enkhuizen telt vele monumenten die herinneren aan haar grootse verleden. Eén monument leidde tot voor kort een tamelijk verborgen bestaan: de Librije in de Westerkerk.

Dit is de oudste nog in originele staat bewaard gebleven 17de eeuwse stadsbibliotheek van Nederland. Elke bezoeker die in  het Zuiderportaal van de kerk de wenteltrap naar boven betreedt, waant zich 400 jaar terug in de tijd.
Zo’n 600  in perkament of leer gebonden boeken wachten daar al eeuwen om gelezen of bewonderd te worden.

De geschiedenis van de Librije gaat terug tot het einde van de 16de eeuw.  De overdracht van het legaat boeken van  predikant Gerardus Vesterman aan de kerkelijke gemeente in 1588 heeft bij de stichting een rol gespeeld.
De Enkhuizer stadsdokter  Bernardus Paludanus (1550-1633) heeft waarschijnlijk de aanbouw aan de kerk  ten behoeve van de stadsbibliotheek gestimuleerd.

De collectie groeide uit tot een wetenschappelijke bibliotheek.
Naast theologische werken van o.a. Augustinus en Erasmus, de Biblia Polyglotta van Plantijn, zijn ook de beroemde  cruydtboecken van Dodonaeus en Clusius aanwezig in de boekenkasten.
Werken van cartografen als Mercator en Blaeu mochten in deze  boekerij  niet ontbreken.
Halverwege de 18de eeuw stagneerde de groei van de boekencollectie .

Gedurende de 19de eeuw belandde de Librije in de vergetelheid, maar in het begin van deze eeuw is de historische waarde herontdekt als monument voor wetenschap en geschiedenis.
Na  restauratie van de Westerkerk heeft een stichting zich ingezet voor het behoud en beheer van deze Librije.

Openingstijden

Tijdens de zomeropenstelling van de Westerkerk van half juli tot eind augustus 2022 is de Librije op dinsdag t/m zaterdag op afspraak te bezoeken. De rondleidingen voor maximaal 12 personen vinden plaats om 14.00 u. en 15.15 u. en duren ongeveer 60 minuten.

Tijdens de rondleiding wordt ook gebruik gemaakt van de fraaie, historische kerkenraadskamer. De kosten zijn €5,- per persoon. Pinbetaling is mogelijk.

Aanmelden

Telefonisch: 06 – 4211 4482,
via e-mail: librije@jaaphoekstra.net
of bij de informatiebalie in de kerk.

Meer geschiedenis?

Koorhek

Orgel

Preekstoel

Kerkenraadskamer

Grafzerken