Westerkerk ontvangt van de Provincie een flink subsidie bedrag voor het orgel

Op woensdag 28 februari jl zijn in het provinciehuis in Haarlem subsidies verstrekt aan 53 organisaties die zich bezighouden met het restaureren en onderhouden van het Noord-Hollandse erfgoed.

De Westerkerk had een subsidie gevraagd voor het terugplaatsen van 17e eeuws pijpmateriaal van orgelbouwer Duyschot in de monumentale orgelkas. Deze orgelkas is nu 475 jaar oud en de frontpijpen zijn uit de 17e eeuw. Maar daarachter wordt door Verschueren Orgelbouw een grotendeels nieuw orgel geplaatst. En voor nieuwe orgels wordt door de provincie principieel geen subsidie verstrekt. Maar het terugplaatsen van het gevonden oude materiaal, maakt dit een bijzonder geval. Het heeft de nodige moeite gekost, maar mede dankzij de grote inzet van Klaas Telgenhof, de provinciale loods herbestemming die de Westerkerk en het orgel een warm hart toedraagt, is het toch gelukt. De provincie heeft in dit bijzondere geval geoordeeld dat ons project subsidie verdient en heeft het prachtige bedrag van bijna €30.000 in het vooruitzicht gesteld.

In zekere zin erkent de provincie hiermee dat het orgel in de Westerkerk nog steeds voor een belangrijk deel een ‘historisch orgel’ is. Met het bedrag komt de voltooiing een grote stap dichterbij. Na de ingebruikneming op 9 juni a.s. van het Hoofdwerk en het Pedaal, komt de laatste fase aan bod: het Rugwerk. We hopen en verwachten dat uiterlijk in 2027 het orgel ‘klaar’ is. De provincie verwacht in ieder geval aan het eind van dat jaar onze rapportage over de besteding van het subsidiegeld.
(JL)

 

Jos Lankreijer, secretaris van het bestuur van de Westerkerk, krijgt de subsidie papieren overhandigd.

One Comment

Leave a Reply