In 1422 gaf Hertog Jan van Beieren de stad Enkhuizen toestemming voor het bouwen van een kerk aan de westkant van de stad. Waarschijnlijk was dit niet de Westerkerk maar een kapel aan het Westeinde. Onderzoek aan jaarringen in de balken in de Westerkerk laat zien dat die niet ouder zijn dan van rond 1512. Adrie Brinkkemper beschrijft de geschiedenis van de kapel aan het Westeinde, en laat zien dat mogelijk sommige balken uit die kapel zijn hergebruikt in de Westerkerk. In de pdf is het hele verhaal te lezen.

 

Leave a Reply