Over 5 jaar is het 400 jaar geleden dat Paulus Potter werd geboren in Enkhuizen en werd gedoopt in de Westerkerk. Misschien reden voor iets speciaals in 2025?

De Enkhuizer geschiedschrijver Douwe Brouwer schreef het volgende over de gedenksteen in de Westerkerk die in 1925 werd aangebracht.

“In 1925 is in den Westelijken muur tusschen het orgel en de doopkapel een gedenksteen aangebracht ter herinnering, aan den beroemden schilder PAULUS POTTER, van moederszijde afstammeling Van Meindert Semeyns en Geertruide van Egmond. Hij werd geboren 20 November 1625 te Enkhuizen, waar zijn vader Pieter Potter de schilderkunst beoefende. 

Paulus Potter verwierf zich een plaats onder de grootste kunstenaars der 17de eeuw. Hij openbaarde niet alleen een buitengewoon talent, maar tevens een reusachtige werkkracht in weerwil van een zwak lichaamsgestel. 

Toen hij op 29-jarigen leeftijd te Amsterdam overleed, had hij meer dan 130 schilderstukken voltooid, waaronder “de jonge stier; (1647) die in het Mauritshuis te ‘s-Gravenhage ieders bewondering wekt, benevens een menigte etsen, teekeningen en studiën. Werken van Potter, die op één lijn gesteld wordt met Rubens, Van Dijck en Rembrandt), vindt men in alle groote musea van Europa.”

2 Comments

  • Barbara Moody schreef:

    Ik heb een zwak voor gemeenschappelijke tentoonstellingen. Zou het leuk zijn als we Paulus Potter herdenken, door de creatieve Enkhuizers te vragen of ze hun schilderijen, beelden en foto’s over dieren tentoonstellen.
    Ook was de Westerkerk ook wel de kerk van de Boeren, dus allemaal beestjes is wel op zijn plaats.

Leave a Reply